David Kafka

Ing. David Kafka
Volební kraj: Královéhradecký
Klub: ODS
Poslanecká sněmovna (od 2006)

Základní školy jsem navštěvoval v Hradci Králové, zde jsem vystudoval i na jediném gymnáziu, které se tehdy jmenovalo Střední všeobecně vzdělávací škola J. K. Tyla, a kde jsem měl to štěstí být ve třídě s rozšířenou výukou angličtiny.

V roce 1971 jsem promoval na VŠCHT Pardubice v oboru organická technologie, tuto školu jsem dokončil s podmíněným vyloučením, protože jsem měl z roku 1969 v rejstříku podmíněný trest za hanobení republiky a jejího představitele.

Následovala roční vojenská služba a po ní jsem pracoval v technických a řídicích funkcích v podniku Fotochema Hradec Králové. V průběhu roku 1974 jsem vykonal státní zkoušku z angličtiny. Podnik mě poslal na postgraduální studium tehdy zcela kuriózního oboru – výpočetní technika, které jsem ukončil až u následujícího zaměstnavatele.

V letech 1976 až 1984 jsem pracoval jako programátor, analytik a později i vedoucí projektů v Podniku výpočetní techniky. Zde jsem se zabýval složitými, celostátně úspěšně provozovanými, automatizovanými ekonomickými systémy ve státní správě a v nákladovém účetnictví zdravotnických organizací. To vyžadovalo velmi detailní účetní i celkově ekonomické znalosti, pochopení ekonomických vazeb a souvislostí stejně jako znalosti výpočetní techniky, tehdy sálových počítačů řady EC .

V letech 1984 až 1988 jsem pracoval jako projektant v n.p. Kovoprojekta, kde jsem se zabýval hlavně čistírnami odpadních vod.

Od roku 1988 do 1990 jsem byl zaměstnán na finančním odboru někdejšího Vč KNV jako softwarový specialista, opět v oboru účetnictví, ekonomiky a výpočetních systémů. Měl jsem na starosti spolupráci na jejich vývoji a provozování v době, kdy se začínaly prosazovat první PC. S touto prací jsem skončil se zrušením této instituce.

Po převratu jsem se účastnil práce OF a v létě 1990 navržen a pak jmenován ředitelem Úřadu práce v Hradci Králové, tuto práci jsem dělal až do června 2006. Během této doby jsem se zúčastnil řady ekonomických a odborných školení, seminářů a kurzů v tuzemsku i zahraničí. V roce 1995 jsem např. absolvoval delší internátní kurs k regionálnímu rozvoji v Izraeli a další.

Po komunálních volbách 1998 jsem byl zvolen do zastupitelstva města Hradce Králové a stal jsem se i neuvolněným členem rady města, tyto funkce jsem zastával pod celé volební období. Začal jsem pracovat ještě v sociální a zdravotní komisi, komisi sociálně-právní ochrany dětí, podílel jsem se na prvních projektech rozvoje města a kraje a v dalších aktivitách.

Po komunálních volbách 2002 jsem se stal opět zastupitelem, předsedou klubu ODS, pracuji znovu v sociálně zaměřených komisích, v poslední době jsem i předsedou Rady pro rozvoj lidských zdrojů při Radě královéhradeckého kraje, účastním se prací na další generaci projektu strategie rozvoje kraje a pod.

Od voleb v roce 2006 jsem byl zvolen do Poslanecké sněmovny, kde pracuji ve Výboru mandátovém a imunitním a hlavně ve Výboru pro sociální politiku. Jsem členem delegace do Západoevropské unie a nově i předsedou Meziparlamentní skupiny přátel zemí AEANu.

Mám dvě dcery a jednu maličkou vnučku, mluvím plynně anglicky, ve francouzštině jsem mírně pokročilý. Mám rád kulturu a manuální práci, rád pomohu, rád cestuji, rád chodím po horách, líbí se mi mé město, jeho okolí i náš kraj, jsem na ně hrdý.

Věk: 70
Narození: 11. 6. 1948
Znamení: blíženci  

2 se líbí, 1 se nelíbí