Hana Doupovcová

Ing. Hana Doupovcová senátorka za ČSSD
Pol. příslušnost: ČSSD
Volební obvod: č. 81- Uherské Hradiště
Zvolen za: ČSSD v roce 2008
Mandát: 25.10.2008 - 25.10.2014

Jmenuji se Hana Doupovcová, narodila jsem se před 49 lety v Uherském Hradišti, jsem vdaná a mám dvě dospělé děti.

Po ukončení studia na Fakultě potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jsem v roce 1982 nastoupila na Okresní hygienickou stanici v Uherském Hradišti. Pracovala jsem v laboratořích, jako odborný pracovník ve zdravotnictví, byla jsem vedoucí úseku mikrobiologie vod a potravin, v roce 1991 jsem se stala vedoucí oddělení hygienických laboratoří.

V roce 1998 jsem poprvé a úspěšně kandidovala do zastupitelstva města a zapojila se do práce v komisi školské a v komisi majetkové.

Další volební období jsem v komunálních volbách kandidovala již jako lídr sociální demokracie v Uherském Hradišti a v letech 2002 – 2006 jsem byla místostarostkou města. Byla mi svěřena oblast majetku města, bytové politiky, dále odbor sociální a zdravotní a městská památková zóna.

Za mého působení na radnici se v sociální oblasti podařilo realizovat řadu projektů, např. sociální bydlení, konkrétně azylový dům pro ženy a matky s dětmi, dům s nájemními byty pro příjmově vymezené skupiny obyvatel a dům s chráněnými byty pro seniory či ubytovnu pro sociálně potřebné spoluobčany. Stála jsem u počátků komunitního plánování sociálních služeb ve městě. Při správě majetku města jsem dbala na jeho efektivní využívání a zhodnocování. Iniciovala jsem tvorbu nové hodnotové mapy pozemků, která měla být výchozím nástrojem pro hospodárné nakládání s nemovitostmi města. Podporovala jsem tvorbu koncepce bytové politiky města.

Zásadním záměrem pro rozvoj města ve volebním období 2002- 2006 byla postupná revitalizace bývalých kasáren v Uherském Hradišti. V rámci přeměny vojenského areálu pro civilní využití uskutečnilo město s podporou národních i evropských zdrojů několik významných projektů v oblasti bydlení a vzdělávání, na kterých jsem se podílela.

Zejména projekty Regionálního vzdělávacího centra, tj. vysokoškolský areál, a Centra celoživotního vzdělávání proměnily Uherské Hradiště v univerzitní město a jsou uváděny jako příklad dobré praxe při transformaci bývalých vojenských areálů a využívání fondů EU. Většina projektů byla realizována i díky výrazné podpoře centrální, tehdy sociálně demokratické vlády.

V kulturní oblasti jsem iniciovala založení ceny Vladimíra Boučka - dnes již prestižního ocenění lidových uměleckých řemeslníků. V městské památkové zóně jsem prosazovala rekonstrukce historických částí města.

V komunálních volbách v roce 2006 dosáhla sociální demokracie v Uherském Hradišti historicky nejlepšího volebního výsledku. ČSSD zvýšila počet svých mandátů ze 4 na 6, ovšem ani to nestačilo na setrvání v radě města a pokračování v práci. Na krátkou dobu jsem se vrátila zpět do zdravotnictví a v současné době pracuji jako asistentka předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Volný čas trávím společně s manželem a dětmi převážně sportem. V létě se věnuji zejména cyklistice a v zimě lyžování. Ráda chodím do divadla, sleduji českou i zahraniční kinematografickou tvorbu a poučení hledán v historii. Dovolenou trávím nejraději na dálkových cyklotrasách a poznáváním historie naší země.

8 se líbí, 1 se nelíbí