Ivan Ohlídal

prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
Volební kraj: Jihomoravský
Klub: ČSSD
Poslanecká sněmovna (2006 - 2010), ( od 29. 5. 2010)

Narozen 25. dubna 1945 v Březolupech u Uherského Hradiště, rozvedený, 3 děti.

Pracoviště
Katedra fyzikální elektroniky
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
61137 Brno

Funkce na pracovišti
profesor

Vzdělání a akademická kvalifikace
1998: prof., obor"Kvantová elektronika a optika"
1988: DrSc., obor"Kvantová elektronika a optika"; dizertační práce: "Optické vlastnosti reálných tenkých vrstev a jejich analýza"
1980: doc., obor"Fyzika pevných látek"; habilitační práce: "Vliv experimentálních podmínek na odrazivost náhodně drsných povrchů a tenkých vrstev s náhodně drsnými rozhraními"
1977: CSc., obor"Experimentální fyzika"; dizertační práce: "Elipsometrie tenkých vrstev s náhodně drsnými rozhraními"
1970: RNDr., obor"Experimentální fyzika"; rigorózní práce: "Vliv drsnosti na odrazivost tenkých vrstev"
1967: promovaný fyzik, obor"Fyzika"; diplomová práce: "Termická oxidace sloučenin A3B5"

Přehled zaměstnání
2000-dosud: profesor, Katedra fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
1980-1999: docent, Katedra fyziky pevné fáze, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
1981-1991: vedoucí katedry, Katedra fyziky pevné fáze, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
1975-1980: odborný asistent, Katedra fyziky pevné fáze, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
1969-1975: odborný pracovník, Katedra fyziky pevné fáze, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně (dříve Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně)
1968-1969: odborný pracovník, Výzkumný ústav skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Pedagogická činnost
Mikroskopie atomové síly a další metody sondové rastrovací mikroskopie
Základní optické experimenty a jejich aplikace ve výuce fyziky
Optika tenkých vrstev
Aplikace a experimentální demonstrace holografie
Fyzikální optika 1
Fyzikální optika 2
Byl školitelem tří absolventů doktorského studia, v současné době vede tři studenty doktorského studia.

Vědeckovýzkumná činnost
Oblasti vědecké činnosti: Optika tenkých vrstev a povrchů pevných látek, elipsometrie, interferometrie, sondová rastrovací mikroskopie.
Projekty v posledních šesti letech: Charakterizace vrstevnatých systémů s náhodně drsnými rozhranímí pomocí optických a rtg metod (GAČR, řešitel, 1998-2000), Návrh konstrukce zařízení pro in-situ měření plošné nehomogenity tenkých vrstev (GAČR, spoluřešitel, 1998-2000), Optické vlastnosti skel a amorfních tenkých vrstev sulfidů a selenidů (GAČR, spoluřešitel, 2000-2002), Optické a mechanické vlastnosti tenkých vrstev DLC:Si připravených PECVD metodou (GAČR, řešitel, 2001-2003), Realizace laboratorního vzoru zařízení pro měření drsnosti povrchu metodou holografické interferometrie (GAČR, spoluřešitel, 2001-2003), Optical characterization of layers of II-VI compound semiconductor materials (Aktion Česká republika-Rakousko, řešitel, 2000-2001), Optical characterization of layers of II-VI compound semiconductor materials II (Kontakt Česká republika - Rakousko, řešitel, 2003-2004, Realizace laboratorního digitálního spektrofotometru pro širokou spektrální oblast (GAČR, spoluřešitel, 2004-2006), Fotonická skla a amorfní vrstvy (GAČR, spoluřešitel, 2005-2007, Vývoj metod pro charakterizaci defektů na površích pevných látek (MPO, program Tandem, řešitel, 2004 - 2007, Analýza optických vlastností solárních článků (MPO, program Tandem, řešitel, 2006-2009)
Ohlasy publikací: více než 500 citací v mezinárodních vědeckých časopisech

Akademické stáže
1978: studijní pobyt na Státní univerzitě v Leningradě - 1měsíc
1987: vědecká stáž na Univerzitě v Oslo - 1měsíc
1987: přednáškový pobyt ne Schillerově univerzitě v Jeně - 2 týdny
1990: přednáškový pobyt na Technické univerzitě ve Vídni - 1 týden
1991: přednáškový pobyt na Univerzitě v Turinu - 1 týden
1993: přednáškový pobyt na Univerzitě v Turinu - 1 týden
1994: studijní pobyt na Univerzitě J. Keplera v Linzi - 1 měsíc
1994: přednáškový pobyt na Schillerově univerzitě a Fraunhoferově ústavu pro aplikovanou optiku a přesnou mechaniku v Jeně - 2 týdny
1995: přednáškový pobyt na Ecole Nationale Superrieure de Physique de Marseille, Domaine Universitaire de St Jerome - 1 týden
1996: studijní pobyt na Univerzitě J. Keplera v Linzi - 1 měsíc
1998: studijní pobyt na Univerzitě J. Keplera v Linzi - 1 měsíc
2000: studijní pobyt na Univerzitě J. Keplera v Linzi - 10 dnů
2001: vědecká stáž na Univerzitě J. Keplera v Linzi - 1 měsíc
2003: vědecká stáž na Univerzitě J. Keplera v Linzi - 10 dnů
2004: hostující profesor na Shizuoka University v Hamamatsu (Japonsko) - 4 měsíce
2006: přednáškový pobyt na Aristotle University v Thessaloniki (Řecko) - 1 týden

Universitní aktivity
1980-1991: člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty
1981-1991: vedoucí Katedry fyziky pevné fáze na Přírodovědecké fakultě
1994- dosud: člen Oborové komise doktorského studia "Vlnová a částicové optika"
1994- dosud: školitel doktorského studia pro obor "Vlnová a částicová optika"
2000- dosud: člen Komise pro výběrová řízení

Mimouniversitní aktivity
Člen Oborové komise doktorského studia "Kvantová elektronika a optika" na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Člen SPIE-The International Society for Optical Engineering
Člen výboru SPIE CS (národní výbor)
Člen Jednoty českých matematiků a fyziků
Člen České a Slovenské společnosti pro fotoniku
Člen týmu Laboratoře moderní metrologie (společná laboratoř Českého metrologického institutu, Přírodovědecké fakulty MU a Ústavu fyzikálního inženýrství VUT)

Ocenění vědeckou komunitou
Medaile UJEP Brno jako ocenění za spolupráci s průmyslovými podniky
Presentoval pozvané přenášky (invited lectures) na 13 mezinárodních vědeckých konferencích
Podílel se na organizaci 8 mezinárodních vědeckých konferencí a seminářů

Vybrané publikace
Klapetek, Petr - Ohlídal, Ivan - Buršík, Jiří. Atomic force microscopy studies of cross-sections of columnar films. Measurement Science and Technology, Bristol, England : IOP Publishing, 18, 2, od s. 528-531, 4 s. ISSN 0957-0233. 2007. info
Ohlídal, Ivan - Franta, Daniel. Ellipsometry of Thin Film Systems. In Progress in Optics, Vol. 41 (Ed. E. Wolf). 1. vyd. Amsterdam : Elsevier, 2000. od s. 181-282, 102 s. ISBN 0-444-568-7. URL info
Ohlídal, Ivan - Ohlídal, Miloslav. Rubidium Bromide (RbBr). In Handbook of Optical Constants of Solids III. San Diego : Academic Press, 1998. s. 845-855. ISBN 0-12-544423-0. info
Ohlídal, Ivan - Franta, Daniel. Rubidium lodide (RbI). In Handbook of Optical Constants of Solids III. San Diego, USA : Academic Press, 1998. s. 857-870. ISBN 0-12-544423-0. URL info
Ohlídal, Ivan - Navrátil, Karel - Ohlídal, Miloslav. Scattering of Light from Multilayer Systems with Rough Boundaries. In Progress in Optics, Vol. 34 (Ed. E. Wolf). Amsterdam : Elsevier, 1995. s. 249-331. ISBN 0 444 82140 6. info
Ohlídal, Ivan - Navrátil, Karel. Thorium Fluoride (ThF4). In Handbook of Optical Constants of Solids II. San Diego : Academic Press, 1991. s. 1049-1058. ISBN 0-12-544422-2. info
Ohlídal, Ivan - Navrátil, Karel. Sodium Fluoride (NaF). In Handbook of Optical Constants of Solids II. San Diego : Academic Press, 1991. s. 1021-1034. ISBN 0-12-544422-2. info
Věk: 75
Narození: 25. 4. 1945 , Březolupy u Uherského Hradiště, Československo
Znamení: býk  

0 se líbí, 3 se nelíbí