Ivo Bárek

Ing. Ivo Bárek senátor nestraník s podporou ČSSD
Pol. příslušnost: bez politické příslušnosti
Volební obvod: č. 57 - Vyškov
Zvolen za: ČSSD v roce 2002
Mandát: 02.11.2002 - 02.11.2008
Rodinný stav: ženatý - manželka Lenka a dvě děti - Iveta a Petr

Vzdělání:
1980 – 1984 Vysoké učení technické Brno, stavební fakulta
1988 – 1990 Univerzita Palackého Olomouc, doplňující studium zaměřené na výchovně vzdělávací činnost na školách a školských zařízeních

Přehled zaměstnání:
nyní - 2006
- předseda Výboru pro regionální rozvoj, územní plánování a životní prostředí
- člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie

2004 - 2006 změny po volbách do Senátu, které se konaly 5. a 6. listopadu 2004
- místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
- člen člen výboru pro cestovní ruch
- člen Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
- člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie
ověřovatel Senátu

2004 - 2002 Senát Parlamentu ČR, senátor zvolen 2. 11. 2002
- člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
- člen podvýboru pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
- člen Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
- člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy
- ověřovatel Senátu

2002 – 1999 Okresní úřad Vyškov, přednosta Okresního úřadu ve Vyškově – jmenován Vládou ČR v prosinci 1999.

Významným způsobem se podílel za získání státních dotací pro dostavbu nových operačních sálů a rekonstrukci okresní nemocnice. Státní dotace také směřovaly na dokončení Domova pro postižené děti Lila v Otnicích, do modernizací domovů důchodců na okrese Vyškov. Zajistil jsem finanční prostředky na rekonstrukci depozitáře okresního státního archivu v Lysovicích a obnovu vozového parku a modernizaci zařízení v okresní knihovně, okresní hygienické stanici a okresním muzeu.

1999 – 1993 Respono, a. s., Vyškov; ředitel akciové společnosti a místopředseda představenstva

V a. s. Respono jsem pracoval od jejího založení, tj. od roku 1993, kdy jsem se na základě výběrového řízení stal ředitelem a také prvním zaměstnancem a. s.. Od prvopočátku jsem navrhoval a spoluvytvářel celkovou strukturu a koncepci společnosti. RESPONO, a. s. je akciovou společností, kde akcionářská základna je tvořena všemi obcemi okresu Vyškov a 9 obcemi okresu Prostějov. Hlavním úkolem společnosti je řešit, v souladu se zákonem o odpadech, nakládání s komunálním a nebezpečným odpadem nacházejícím se na území měst a obcí výše uvedeného regionu. Za mého působení se podařilo zbudovat komplexní systém nakládání s odpady – I. a II. etapu skládky komunálního odpadu pro okres Vyškov, střediska svozu odpadu, 5 sběrných a separačních dvorů ve všech městech okresu Vyškov.

1993 – 1992 Odborné učiliště a ZvŠI, Račice; ředitel – pověřen řízením školy

1992 – 1987 Odborné učiliště a ZvŠI, Račice; vedoucí odborného výcviku

1987 – 1985 UP závody, Rousínov; vedoucí výstavby SOU nábytkářského

1985 – 1984 UP závody, Rousínov; samostatný referent investiční výstavby


Ostatní aktivity:
V roce 2006 opět zvolen členem Zastupitelstva města Vyškova jako nestraník na kandidátce ČSSD

Od r. 1998 do prosince 1999 jsem byl členem městského zastupitelstva a městské rady ve Vyškově, kde jsem byl zvolen jako nestraník na kandidátce ČSSD ve volbách v roce 1998.
Od konce r. 1998 do prosince 1999 jsem byl také členem dozorčí rady při okresní pobočce VZP Vyškov.

Nejsem členem žádné politické strany nebo hnutí.

Od roku 2002 členem městského zastupitelstva ve Vyškově. Zvolen jako nestraník na kandidátce ČSSD.

Od roku 2005 členem dozorčí rady společnosti EKOTERMEX a. s. Vyškov

Koníčky:
Rodina, sport (aktivně jsem hrával za TJ Vyškov ragby, fotbal, košíkovou, odbíjenou), cestování, kultura, zahradničení.

Věk: 60
Narození: 1962 , Vyškov, Československo

4 se líbí, 4 se nelíbí