Jiří Petrů

Ing. Jiří Petrů
Volební kraj: Jihomoravský
Klub: ČSSD
Poslanecká sněmovna (2006 - 2010), ( od 29. 5. 2010)

Poslanec PČR (ČSSD). Absolvent oboru konstrukce a dopravní stavby Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. V letech 1998-2006 zastával post starosty ve městě Valtice. Od roku 2006 je poslancem PČR, kde vystupuje jako místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a člen zemědělského výboru. V současné době působí v Nadačním fondu Střední vinařské školy ve Valticích, v minulosti byl OSVČ a také členem statutárních orgánů několika společností. Je členem ČSSD, ve které místopředsedá Předsednictvu KVV Jihomoravského kraje.


17.8.1956 narozen

Střední průmyslová škola strojnická a železniční v Břeclavi

1975-1980 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

obor: konstrukce a dopravní stavby; titul Ing.

praxe:
- mostmistr
- vodohospodář
- stavební technik
- investiční technik
- energetik
- projektoval stavby
- dělal stavební dozory

1992 - 2002 SEVA - FLORA s.r.o. - společník

1992 - 2005 OSVČ:¨

(1992) Těžba štěrkopísků a písku
(1992 - 2002) Poradenská a zprostředkovatelská služba ve stavebnictví
(1992 - 2005) Projektová činnost ve výstavbě

1993 - 1994 VALKOM, akciová společnost Valtice - člen představenstva

1994 - 2007 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
(1994 - 2007) člen představenstva
(1995 - 2007) místopředseda představenstva

1998 - Zastupitelstvo města Valtic - člen

(1998 - 2006) starosta města

1999 - Nadační fond Střední vinařské školy ve Valticích - člen správní rady

2003 - 2007 HANTÁLY a.s. - člen dozorčí rady

? - člen ČSSD


Funkce ve straně:

(? - ?) OVV ČSSD Břeclav - místopředseda
(? - ?) ÚVV ČSSD - člen
(? - ) Předsednictvo KVV Jihomoravského kraje - místopředseda


2006 - poslanec - Poslanecká sněmovna PČR

Funkční období: 2006 - 2010

Věk: 64
Narození: 17. 8. 1956
Znamení: lev  

1 se líbí, 2 se nelíbí