Karel Barták

Doc. MUDr. Karel Barták, CSc. nezávislý senátor
Pol. příslušnost: bez politické příslušnosti
Volební obvod: č. 45 - Hradec Králové
Zvolen za: NK v roce 2002
Mandát: 02.11.2002 - 02.11.2008

Základní a střední školu jsem absolvoval v Turnově. Od roku 1959 jsem studoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (LF UK) v Hradci Králové, kde jsem také v roce 1965 promoval.

V roce 1966 jsem ukončil jednoroční základní vojenskou službu a od té doby pracuji nepřetržitě na LF UK a ve Fakultní nemocnici(FN) v Hradci Králové. Nejprve jako vědecký aspirant, po udělení hodnosti kandidáta věd v oboru fyziologie (1969) jako odborný asistent katedry fyziologie, později docent tělovýchovného lékařství (1986), přednosta Kliniky (1992) a od roku 1999 Ústavu tělovýchovného lékařství LFUK a FN a současně proděkan fakulty (1991). V prosinci 1991 (a opakovaně v listopadu 1994) mne akademický senát fakulty zvolil děkanem LF UK v Hradci Králové. V souvislosti se svým prvním zvolením do Senátu PČR (v listopadu 1996 s mandátem do roku 2002) jsem splnil předvolební slib daný voličům a k 31.8.1997 jsem z funkce děkana odstoupil. V současnosti zastávám i nadále funkci přednosty Ústavu tělovýchovného lékařství LF UK a FN a tento obor na LF UK i vyučuji.


Do konce roku 2004 jsem jako první autor nebo spoluautor publikoval v odborném tisku doma i v zahraničí 171 článků - většinou z oblasti fyziologie tělesných cvičení a využití námahových testů u nemocných ischemickou chorobou srdeční a přednesl asi 160 odborných přednášek.

Spolu s manželkou MUDr. Věrou Bartákovou, CSc., odbornou asistentkou katedry stomatologie LF UK a FN, máme dvě děti a dvě vnoučata. Bydlíme v rodinném domku v Hradci Králové, který jsme spolu s našimi rodiči svépomocí dostavěli v roce 1986.

K mým mimopracovním zálibám již od mládí patří aktivní provozování sportů (soutěžně hlavně volejbal a dříve atletika), později také kutilství a práce na zahradě. Radost mi přináší také pasivní vnímání umění všech druhů.

Před rokem 1989 jsem se politicky neangažoval. Nikdy jsem nebyl, nejsem a ani nebudu členem žádné politické strany nebo politického hnutí. V komunálních volbách v roce 1994 jsem byl zvolen jako “nestraník” na kandidátce ODA členem Zastupitelstva města Hradec Králové. Tuto funkci jsem vykonával až do konce ledna 1997, kdy jsem v souvislosti se zvolením do Senátu PČR také, jak jsem slíbil svým voličům, z funkce odstoupil.

V senátních volbách v roce 2002 jsem byl opakovaně zvolen senátorem ( s mandátem do roku 2008), když tentokrát jsem kandidoval jako zcela nezávislý kandidát (tzn. s povinnou podporující peticí nejméně jednoho tisíce občanů volebního obvodu). V obou funkčních obdobích pracuji (většinou jako místopředseda) ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR.

Zdroj: www.karelbartak.cz

Věk: 79
Narození: 6. 3. 1942 , Mladá Boleslav,
Znamení: ryby  

4 se líbí, 3 se nelíbí