Paul Rübig

Paul Rübig byl zvolen do Evropského parlamentu za Rakousko.
Člen Skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů.

- Studium na Höhere Technische Bundeslehranstalt Steyr (konstrukce zemědělských strojů) (1967-1972). Studium ekonomie v Linci (1972-1978). Doktorát na univerzitě v Linci, Ústav auditu, správy majetku a účetnictví (1978-1984). Výkonný ředitel firmy Rübig, Schmied.
- Poslanec zemského sněmu Horního Rakouska (1991-1996). Předseda výboru pro evropskou integraci.
- Poslanec Národní rady (1996).
- Poslanec Evropského parlamentu (od roku 1996). Místopředseda "pracovní skupiny B" skupiny PPE-DE. Náhradník v Rozpočtovém výboru. Náhradník koordinační skupiny pro Lisabonskou strategii. Mluvčí PPE pro malé a střední podniky při Výkonném výboru WTO. Místopředseda delegace pro vztahy se Švýcarskem, Islandem a Norskem (2002), (Arktická rada a ESVO). Náhradník Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem.
- Předseda kruhu malých a středních podniků (SME Circle) (1999-2000).
- Spolupředseda (2000-2001) a předseda (2001-2003) Evropského hospodářského spolku (SME-Union).
- Předseda SME-Global (od roku 2003). Kurátor Institutu pro rozvoj hospodářství v Horním Rakousku (1991-1996).
- Místopředseda Hospodářské komory Horního Rakouska (1996-2000).
- Prezident společnosti EUCUSA (2000-2002). Zástupce vedoucího sekce průmyslu Rakouské hospodářské komory (od roku 2000).

Věk: 67
Narození: 6. 5. 1953 , Wels, Rakousko
Znamení: býk  

0 se líbí, 1 se nelíbí